Dokument Cyfrowo

Created in 2015

Project site

www.dokumentcyfrowo.pl/

We have done

  1. Identyfikacja
W ramach projektu Dokument Cyfrowo, digitalizowane są najcenniejsze dzieła polskiej szkoły dokumentu. Dzięki temu, powstaje wyjątkowa cyfrowa kolekcja filmów zrealizowanych przez tak wybitnych twórców, jak Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski i wielu innych.

Najbardziej znaczące dzieła polskiego dokumentu, zrekonstruowane cyfrowo, stanowią istotny element edukacyjny służący nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także wszystkim zainteresowanym, tak w zakresie edukacji filmowej, jak i również nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, czy języka polskiego.

Client(s): WFDiF

dokument_cyfrowo_1
dokument_cyfrowo_2
dokument_cyfrowo_3
dokument_cyfrowo_4
dokument_cyfrowo_5
dokument_cyfrowo_6
dokument_cyfrowo_7
dokument_cyfrowo_8
dokument_cyfrowo_9

Next Work