Projekt logo oraz koncepcja identyfikacji wizualnej miasta Bytom

Written By , 11 lat ago

W związku z ogłoszonym konkursem na logo Bytomia zaprojektowaliśmy naszą koncepcję identyfikacji wizualnej miasta. Sam konkurs jak i jego forma pozostawiła wiele do życzenia. Jednak mieszkamy i projektujemy w Bytomiu. Poczucie obowiązku oraz chęć polepszenia wizerunku naszego miasta przemówiła do nas bardziej, niż ów konkurs. W związku z brakiem szczegółowych wytycznych do projektu, naszą propozycję oparliśmy o Strategię Rozwoju Bytomia na lata 2009-2020. Logo to nie wszystko, tym bardziej w przypadku identyfikacji tak złożonej struktury jaką jest miasto. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie dobrym przykładem od czego trzeba zacząć i co należy uwzględnić przy projektowaniu logo promocyjnego oraz identyfikacji.
http://issuu.com/zvorka/docs/identyfikacja_miasta_bytom

CI_Bytom_1 CI_Bytom_2 CI_Bytom_3 CI_Bytom_4 CI_Bytom_5 CI_Bytom_6 CI_Bytom_7

Next Entry